Partners

From Eux2010sec

(Redirected from Consortium)
Jump to: navigation, search

Main page → Partners


Participants / Partners
Research Industry Users EUX2010 Network
NR Redpill Linpro AS Buskerud Fylkeskommune EUX2010 office
UNU-MERIT Ibidium Norden AS Other EUX2010 partners (international)
Freecode ASContents

NR Project team

Project Partners

The EUX2010SEC project consortium is founded by the following industrial and research partners.

Redpill Linpro

Linpro-logo.png Redpill Linpro is the owner of the project.

Å gjennomføre prosjekter basert på Linux og åpen kildekode krever både fagkunnskap og forståelse av en kultur. Linux og åpen kildekode representerer en verdikjede og et tenkesett som skiller seg fra kommersiell programvare. Noen av Norges fremste hoder innenfor denne kulturen jobber i dag i Linpro. Det er ikke en tilfeldighet. Gjennom ti år har Linpro bygget seg opp til å bli ledende på Linux i Norge. Vi er stolte av kompetansen våre ansatte har, og jobber aktivt for å videreutvikle den. Vår kompetanse gjør Linpro til et attraktivt sted å jobbe, og en attraktiv partner i prosjekter.

Norsk Regnesentral (NR)

NR-logo.gif Norsk Regnesentral is a research institute in Norway. Norsk Regnesentral is a private, independent, non-profit research foundation, representing one of the technical and industrial research institutes in Norway. Main focus on NR's work in IT is on multimedia-multi-channel technologies, which have been investigated in the frame of a Strategic Institute Program (by the Norwegian Research Council). Especially, aspects of content delivery, streaming, coding, digital TV, open source software for multimedia, and client side issues for stationary and mobile clients have been in the focus. Projects have also been conducted within end-to-end QoS in computer networks, e-learning, and grid computing in health care applications. Current research focus is in conducting research into privacy frameworks, risk management, IDS, PKI, DRM, and security for communications and distributed systems. The research of NR is conducted mostly in an applied and interdisciplinary manner where multimedia meet security.

UNU MERIT

Logo unu merit.gifUNU-MERIT (United Nations University-Maastricht Economic Research Institute of Innovation and Technology)

UNU-MERIT is a research and training centre of United Nations University (UNU). UNU is an international community of scholars engaged in research, postgraduate training and the dissemination of knowledge aimed at resolving the pressing global problems of human survival, development and welfare. UNU-MERIT was formally established on 1 January 2006 following the integration of the former UNU- Institute for New Technologies (INTECH) in Maastricht and the Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, MERIT. UNU-MERIT is located at, and works in close collaboration with the University of Maastricht, the Netherlands.

UNU-MERIT/Infonomics at the University of Maastricht (UM): has proven excellence in the area of free/open software socio-economics and policy. The lead researcher for FLOSSWorld was also the coordinator and lead author of the F/OSS project (FP5 IST programme), the first comprehensive empirical study of the use, development and policy of free/open source software, worldwide, and the ongoing FP6 IST FLOSSPOLS. Other projects are QUALOSS, and FLOSSMETRICS (both FP6 IST) and a contract (tender) from DG Enterprise FLOSSIMPACT. The FLOSS study has been widely publicized and presented at several international forums, and the final FLOSS Workshop held at the European Commission in Brussels in 2002 (with the support of the US National Science Foundation) has led to several further research projects. The FOSS user survey was the first comprehensive survey worldwide to study the extent of use and to ask organizations why they use open source software, and to perform a detailed technical analysis on open standards and open source in 500+ government authorities for the Dutch Interior Ministry, is contacting over 3000 public authorities across the EU for a similar survey under the FLOSSPOLS project, and 300+ employer organizations for the FLOSSPOLS skills survey. UM manages the European Union Open Source Observatory for the IDA Programme of DG Enterprise, the central clearinghouse for information on open source and the public sector in Europe. UM is involved with Universidad Rey Juan Carlos (URJC) and Standford in a US National Science Foundation funded technical and productivity analysis of open source software, and is part of the CALIBRE project on libre software engineering and economics.

Élla Kommunikasjon AS

Ella logo.gifÉlla Kommunikasjon AS

Ella har jobbet med Asterisk og SIP Express Ruter siden 2002, og har opparbeidet bred kompetanse innenfor feltet. Pr. idag har vi ca. 6000 linjer operative lokalt, både som rene asteriske løsninger, og i kombinasjon med øvrig telefoniutstyr hos kundene våre. Vi kan bidra innenfor flere felt i utviklingen av sikkerhetsløsningene. En av våre konsulenter har også skrevet sin masteroppgave med tema ”Sikkerhet i IP telefonløsninger”. Vår erfaring er at Asterisk er et modent produkt med stort potensial dersom det forvaltes riktig. Dagens løsninger bærer i noen grad preg av å være uferdige, og det mangler en del funksjoner i forhold til de tradisjonelle telecomproduktene. Det er disse funksjonene vi ser for oss at EUX2010-Prosjektet kan bidra til å få på plass.

Ella Kommunikasjon AS arbeider for at Internettbruk skal bli enklere, sikrere, mer fleksibelt, raskere og mer spennende. Ella har arbeidet med bredbåndsrelaterte produkter og tjenester siden 1997. Det hele startet med en offensiv fiberutbygging i Kristiansand by. Nå dekker våre fibernettverk store deler av Sørlandet, samt store deler av landet gjennom samarbeidende nettverk. Markedet etterspør i stadig større grad produkter og tjenester basert på Åpen Kildekode, og potensialet for besparelser for kundene er stort også innen telecom. Vi ønsker å være i front av utviklingen, og ta en posisjon i et nytt marked.

Ella har organisert driften i 5 produktområder: Bredbånd – som primært omfatter multifunksjons høyhastighets nettverk, Nettverk og sikkerhet - som omfatter WAN og LAN kommunikasjon inkludert sikkerhetsløsninger, Telefoni – som omfatter både tradisjonelle telefonløsninger basert på sentralutstyr fra Ericsson i tillegg til open source løsninger for både privat og bedriftsmarkedet, Serverdrift – applikasjonsproduksjon og lagringstjenester i eget datarom i Kristiansand, Innholdsproduksjon - Gjennom flere års pionerarbeid innen bruk av høyhastighetsbredbånd, har Ella etablert et tungt miljø innen produksjon og leveranse av medierike applikasjoner levert over bredbånd.

IBIDIUM Norden AS

Ibidium logo.gifIbidium Norden AS

Ibidium Norden AS skal tilføre selskapets kunder høy forretningsmessig nytte av IP kommunikasjon basert på åpne standarder, åpne grensesnitt og standardiserte plattformer. Vårt Ibidium Consept skal bidra til høy tilgjengelighet for den enkelte bruker, fleksibilitet i bruk og videreutvikling, reduserte kostnader og fremstå som en god investering over tid. Vårt mål er å ligge i front teknologisk, tidlig fange opp aktuelle trender og tilgjengeliggjøre disse for våre kunder. IBIDIUM Norden AS består i dag av 6 fast ansatte og en fast innleid konsulent. Innen utgangen av 2007 forventer vi å øke staben med ytterligere 3 personer.

FreeCode AS

FreeCode logo.pngFreecode AS

Freecode er et selskap som bygger på områdene ITIL og fri programvare. Med ITIL får du fornuftige prosesser som gir god struktur. ITIL ble formelt en internasjonal standard, ISO 20 000, sent i 2005. Fri programvare gir bedriften eierskap til egne systemer og frihet tl å velge leverandører. Du slipper de sterke bindingene du får ved lukkede løsninger. ITIL/ISO 20000 og fri programvare gir deg kontroll over egne IT-systemer og egen ITstrategi. Hele verdikjeden til FreeCode bygger opp under dette:

 • Rådgiving: Få solid struktur gjennom prosesser basert på ITIL/ISO 20 000.
 • Produkt: FreeCode Software Catalog gir deg oversikt over kvalitetssikret fri programvare.
 • Utvikling: Få programvare skreddersydd til bedriftens behov.
 • Implementering: Dra nytte av vår erfaring med små og store systemer i Norge og i utlandet.
 • Drift: Hosting og drift basert på ITIL/ISO 20000 og ISO 9001.
 • Support: Få hjelp med Linux og fri programvare, med garantert responstid.
 • Kurs: Få kompetanse innen ITIL, Linux og fri programvare.

Voop AS

Vooplogo.jpgVoop AS

Voop AS is a Norwegian owned, pan-European, fully registered telephone operator with head offices in Bergen, and regional offices in Oslo, Amsterdam, Copenhagen, London and Los Gatos, California. Voop provides telephone lines over an IP network. As a registered telephone operator, Voop provides services based on modern IP technology and Open Source software. Products and services include: IP telephony through an existing ISDN switchboard/phone exchange, access to our grid for pure IP switchboards, switchboards without operators, and telephone conferencing. Voop connects clients/companies to the public network/main grid (ISDN, Analogue and Mobile) through a client’s broadband access.

Voop offers future ready IP telecom services. Voop is using Asterisk to connect your PBX to the mobile and fixed line networks. Voop supports the European Unified Exchange 2010 initiative in its effort to deliver the best soft PBX solution suitable for the small business and enterprise customer, now and in the future.

Mopo AS

Mopo logo.pngMopo AS

mopo is the Free Software company of Northern Norway. We are experts of innovation, using only the hottest technology available. Our goal is to help our customers achieve more power through technology freedom. We provide tailored business applications and professional infrastructure with a high level of support to SME and government institutions. 1. november 2004 ble mopo as stiftet av gründer Runar Ingebrigtsen. Bakgrunnen for etableringen var at Runar ikke kunne godta at produsentenes strenge restriksjoner. Han så at fri programvare tar bort alle begrensninger, og gir deg som bruker full myndighet. mopos forretningsidé er å gi deg økt frihet gjennom fri programvare. Dette gjør vi ved å levere sikre produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi ivaretar dine rettigheter og langsiktige behov.

Selskapet har følgende produktportefølje:

 • Arbeidsflyt: mopos skreddersydde webløsninger forenkler hverdagen din. Vi gjør smarte tilpasninger av eksisterende fri programvare, slik at helheten fungerer optimalt ut fra dine behov.
 • Rådmann: mopo tilbyr råd som gir vekst. Rådmann gir deg økt frihet med kunnskap som lar deg mestre IKT bedre. Fri programvare gir deg større brukerfordeler.
 • Hviletid: mopo leverer sikre og stabile dataløsninger som du kan stole på. Det gir tid til overs: Hviletid.
 • Talefrihet: mopos IP-telefoni jobber tettere sammen med dine dataløsninger. Dette gir deg trygghet og nye muligheter, gjennom stabile og sikre taleløsninger.

Nimsoft AS

Nimsoft-logo.gif Nimsoft

Nimsoft's solution – the NimBUS product suite – is an IT management platform completely developed in-house which provides scalable, resilient and reliable monitoring capabilities for organizations that wish to proactively manage critical IT resources. These resources include, but are not limited to, servers, hosts, applications, databases, networking services and network devices.

The architecture of NimBUS allows for extremely efficient monitoring and end-to-end service level measurement. By utilizing a scalable and resilient 'message bus' architecture, NimBUS provides a highly sophisticated level of management functionality while imposing little to no stress on the managed devices or the network. Through its unique service view dashboards, NimBUS allows the managed device to be monitored even when the system becomes temporarily disconnected or threatened by network failures.

Buskerud Fylkeskommune

Bfk logo.gifBuskerud fylke og Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylke er geografisk område på 14 927 kvadratkilometer og omfatter 21 kommuner. Se kommuneoversikt. I Buskerud er det ca. 244 000 innbyggere (tall fra 2005). Fylkeskommunen er det politisk styrte leddet mellom stat og kommune. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er ingen "overkommune" med myndighet over kommunene. Fylkeskommunen styres av fylkestinget, som velges hvert fjerde år.

EUX2010 Secretariat

EUX2010 Secretariat

The Enterprise Unified Exchange project (EUX) is an international project comitted to providing an enterprise grade communication platform based on open source and open standards. The aim of the project is to develop an integrated communication platform for voice- and videocommunication giving government organisations and larger corporations a better communication infrastructure and more efficient use of time and effort.

Personal tools